Forum Inicjatyw Gospodarczych Sp.zoo 1.jpg

Doradztwo podatkowe , gospodarcze i inne usługi biurowe

Doradztwo gospodarcze:

 • pomoc przy rejestracji i założeniu działalności gospodarczej osoby fizycznej,
 • sporządzanie dokumentów statutowych, umów, porozumień, uchwał,
 • pomoc przy postępowaniu likwidacyjnym i upadłościowym,
 • porady prawne.

 

Sprawozdania i raporty finansowe:

 • sporządzamy wszelkiego typu sprawozdań i raportów finansowych, zgodnie z Panstwa oczekiwaniami, opierając sie na wzorach przedstawionych przez Klienta badz też przedstawiając własne propozycje raportów.
 • wykonujemy analizy finansowe. W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Moga to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak rowniez dowolne zestawienia danych księgowych.

 

Pozostałe usługi:

 • przygotowanie i wydruk przelewów,
 • składanie przelewów zrobić banku,
 • odbieranie wyciągów bankowych,
 • bieżące monitorowanie należności,
 • sporządzenie zestawień należności,
 • przedsądowa windykacja należności,
 • przygotowanie i złożenie pozwu w trybie uproszczonym do Sadu w celu uzyskania nakazu zapłaty,
 • pomoc w opracowywaniu wniosków kredytowych,
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta.