Forum Inicjatyw Gospodarczych Sp.zoo 5.jpg

Kadry i płace

W tym zakresie oferujemy :

  1. wyliczanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
  2. wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek,
  3. przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę (PIT-4) oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek,
  4. sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych informacji o uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11 lub PIT 8b),
  5. księgowość płacowa,
  6. kalkulacja wynagrodzeń,
  7. prowadzenie spraw kadrowo – pracowniczych,
  8. doradztwo prawne w zakresie Kodeksu Pracy.