Forum Inicjatyw Gospodarczych Sp.zoo 4.jpg

Obsługa nieruchomości - administracja i zarządzanie

W ramach obsługi nieruchomości świadczymy usługi:

  • administrowanie i wspólnot mieszkaniowych spółdzielni,
  • zarządzanie i wspólnot mieszkaniowych nieruchomości

 

W ramach powyższych usług :

  1. utrzymanie techniczne powierzonych nieruchomości,
  2. prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej oraz kadrowej wspólnoty,
  3. prowadzenie z urzędami skarbowymi i ZUS-em rozliczeń w imieniu wspólnoty,
  4. sporządzanie planu gospodarczego wspólnoty wg ustaleń zarzadu oraz kontrola jego wykonania,
  5. sporządzanie rozliczeń oraz raportów finansowych zgodnie z ustalonymi wymaganiami zarzadu wspólnoty,
  6. doradztwo w zakresie finansowania działalności wspólnoty,
  7. kontakt pracowników działu księgowości - 5 dni w tygodniu w pełnym wymiarze godzin,
  8. windykacja należności jako dodatkowe zlecenie wg odrębnych uzgodnień.